• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V)

ກໍລະນີຂອງໂຄງການ

ກໍລະນີຂອງໂຄງການ

ການຜະລິດທີ່ດີເລີດ - ເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກ ສຳ ລັບລະບົບ

ເຕັກໂນໂລຢີໂມດູນ (60 ຈຸລັງຕົວຢ່າງ)

polycrystalline MBB

ໂມດູນພະລັງງານ 270 ~ 280W

monocrystalline MBB PERC

ໂມດູນໄຟຟ້າ 275 ~ 300W

monocrystalline MBB

ໂມດູນໄຟຟ້າ 275 ~ 290W

monocrystalline NB ປະເພດ MBB

ພະລັງງານໂມດູນ 280 ~ 360W

ແວ່ນຕາສອງຊັ້ນຂອງ MBB monocrystalline

ໂມດູນໄຟຟ້າ 270 ~ 290W